Gyermekvédelmi Szűrőszoftver

Az Országgyűlés által 2013 decemberében elfogadott, az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény (Internetes Gyermekvédelmi Törvény) módosította az elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvényt (Eht.), amely módosítás (Eht. 149/A. § (1) bekezdés) alapján az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 2014. Július 1-jétől kötelesek valamely, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szoftver (gyermekvédelmi szűrőszoftver) internetes honlapjukról való ingyenes letölthetőségét és használhatóságát biztosítani.

Az Internetes Gyermekvédelmi Törvény, az internet-hozzáférés szolgáltatókra vonatkozó kötelezettség bevezetése mellett életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerékasztalt (Kerekasztal), mint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Elnökének javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületét.

A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján több szűrőszoftver megoldás Is eleget tesz az Eht. 149/A. §(1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak, (például Norton Family, Dolphln Knight).

Magyar nyelvű szűrőszoftverek

További információk

 1. A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal ajánlása a kiskorúakra káros internetes tartalmak és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre vonatkozóan

  https://nmhh.hu/dokumentum/162986/szuroszoftver_ajanlas.pdf
 2. Az NMHH által ajánlott / javasolt szűrőszoftverek listája

  https://nmhh.hu/dokumentum/173242/szuroszoftverek.pdf
 3. Szűrőszofver / gyermekzár – kapcsolódó anyagok

  https://nmhh.hu/cikk/187272/Szuroszoftverek_a_karos_internetes_tartalmak_ellen_gyerekzar
 4. Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének ajánlása

  https://mte.hu/gyermekbarat-internet/internetes-szuroprogramok/
 5. Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének ajánlása mobiltelefonok esetében

  https://mte.hu/gyermekbarat-internet/szuroprogramok-mobiltelefonokra/
 6. Egyéb tippek és javaslatok különböző életkori csoportok esetében

  https://mte.hu/gyermekbarat-internet/